100_2804.jpg 2da camada Sasha.jpg 2da monta Sasha&Osiris.jpg Cachorra tricolor 3 meses.JPG Cachorritas Tricolor.JPG Ch.Co. Aswan osiris.jpg Los tres colores.jpg Narda 4 meses.JPG Narda&Olga.JPG Narda.jpg Olga de 10 meses.jpg Sasha.jpg Sheyla 1.jpg Sheyla 3 Meses.jpg cachorra tricolor 2 y medio meses.jpg cachorrito mirlo.JPG cachorritos sable.JPG cachorros mirlo 2 meses.JPG camada mirlo y tricolor.jpg camada sable.jpg monta 3er parto.JPG monta Ch.Co.Osiris.jpg wp_000617.jpg